بایگانی برچسب: s

اطلاعاتی در مورد قرص متورال 50

پزشکی :AlborzDarouCo Production

 موارد مصرفمتوپرولول در درمان آنژین صدری مزمن، كنترل زیادی فشا رخون (به تنهایی یا همراه با سایر داروهای كاهنده فشارخون) و پیشگیری از انفاركتوس مجدد میوكارد مصرف می‏شود.هشدارها

۱- مصرف این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان صورت گیرد: سابقه آلرژی، آسم نایژه‌ای، آمفیزم یا برونشیت غیر آلرژیك، نارسایی احتقانی قلب، دیابت، پركاری تیروئید، افسردگی روانی یا سابقه ابتلاء به آن.
ادامه خواندن اطلاعاتی در مورد قرص متورال ۵۰

در مورد قرص متورال 50

پزشکی :AlborzDarouCo Production

 موارد مصرفمتوپرولول در درمان آنژین صدری مزمن، كنترل زیادی فشا رخون (به تنهایی یا همراه با سایر داروهای كاهنده فشارخون) و پیشگیری از انفاركتوس مجدد میوكارد مصرف می‏شود.هشدارها

۱- مصرف این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان صورت گیرد: سابقه آلرژی، آسم نایژه‌ای، آمفیزم یا برونشیت غیر آلرژیك، نارسایی احتقانی قلب، دیابت، پركاری تیروئید، افسردگی روانی یا سابقه ابتلاء به آن.
ادامه خواندن در مورد قرص متورال ۵۰

درباره قرص متورال 50

پزشکی :AlborzDarouCo Production

 موارد مصرفمتوپرولول در درمان آنژین صدری مزمن، كنترل زیادی فشا رخون (به تنهایی یا همراه با سایر داروهای كاهنده فشارخون) و پیشگیری از انفاركتوس مجدد میوكارد مصرف می‏شود.هشدارها

۱- مصرف این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان صورت گیرد: سابقه آلرژی، آسم نایژه‌ای، آمفیزم یا برونشیت غیر آلرژیك، نارسایی احتقانی قلب، دیابت، پركاری تیروئید، افسردگی روانی یا سابقه ابتلاء به آن.
ادامه خواندن درباره قرص متورال ۵۰