بایگانی برچسب: s

درمان هیدروسفالی

پزشکی :

نبض ما مرجع پزشکی و سلامت – دانستنیهای سلامت و مشاوره پزشکی

گردآوری – نبض ما

در اطراف مغز و نخاع، مایع مغزی نخاعی وجود دارد. این مایع توسط سلول های بطن های مغزی ترشح شده و با گردش در بین فضاهای بطن های مغزی توسط سلول های پرده مننژ اطراف مغز جذب می شود. همواره بین میزان ترشح و جذب این مایع تعادل وجود دارد.

وقتی میزان ترشح این مایع بیشتر شود و یا در جذب این مایع اختلال ایجاد شود، حجم مایع مغزی نخاعی افزایش پیدا می کند. در نتیجه استخوان های جمجمه برای سازگاری به اطراف کشیده می شوند و سر از حد طبیعی بزرگ تر می شود. در این شرایط بافت مغزی نیز نازک تر می شود و فشار زیاد، به آن آسیب می رساند. به این عارضه، هیدروسفالی گفته می شود.
ادامه خواندن درمان هیدروسفالی